Březen 2010

Nejušlechtilejší skutek

19. března 2010 v 21:26 | Ms.Passible |  Ruku v ruce s inspirací
Stoupnout si a jen tak nevnímat šas.
Opřít se do větru a nechat sklouznout slzy z našich řas.
Křičet!
Jen na malou chvíli na nic si nemuset hrát.
Se špatným světem okolo alespoň chvíli nemuset se rvát.
Dokázat milovat, chtít zase žít.
Možná jen na chvíli tady opravdu být.
Myšlenky plynou a čas kolem nás protéká zas,
jsme sobci a nevšímáme si okolních krás.
Tohle je konec!
Konec snů i nadějí.
V kamenech vytesaných pamětí.
Naše cíle se hroutí,
to nic, jen ten nejvyšší zase nás zkouší.

Jsme na konci.
Naše cesta je v cíli!
Tohle peklo potrvá už jen chvíli.
Hroutí se nebe,
ze země šlehají plameny.
Nesnaž se utíkat, je to tak marné,
pohltí všechny, vezme si Tebe.
Lidé jsou hloupí, slepí a marní.
Nezaujme je nic, jen to, jak všechny si koupí!

Tohle je konec!
Skončí bolest, pláč i smutek.
Konec je ten nejušlechtilejší skutek...